SCG ชุมพรไถ่เชียง กำลังรับสมัคร พนักงานหลายอัตรา ดาวน์โหลด ใบสมัคร แล้วยื่นพร้อมสัมภาษณ์ ได้ที่ ไถ่เชียงโฮมเฟอร์นิเจอร์ หรือไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ ตั้งแต่วันนี้