ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกับายการแจกไม่อั้น มันส์ทุกเดือน ปี2 รับมอเตอร์ไซค์ ทั้ง 3 ครั้ง

23 สิงหาคม 2557
1. นางปริญญา ติรดุลยาพงศ์
2. นางฐณากัญ หนูบรรจง
3. นางสาวน้ำผึ้ง ทิพวรรณ์
4. นางปริชาติ อยู่วิทยา

25 ตุลาคม 2557
1. นายวราชัย ไวกุณฐ์วิวรรธน์
2. นายประยูร คงบุญแก้ว
3. นายปรามล อิศเรนทร์

20  ธันวาคม 2557
1. นายเจษฏา เย็นวัฒนา
2. นางกาญจนา สุขวิสุทธิ์
3. นางภัทรวดี ภัคบวรโอฬาร

จับแจกครั้งสุดท้าย 28 มีนาคม 2558 กับรายการแจกไม่อั้น มันส์ทุกเดือน ปี2 มอเตอร์ไซค์ 10 คัน

10362625_336789083147165_9098929357341790125_n1601018_364331330392940_7446160527477590742_n  10612599_336789093147164_1819859414086571821_n 10885051_394947063998033_4779424906647686279_n10868228_392208974271842_8674738548159967473_n

Written by admin