ร่วมรักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก

ทางไถ่เชียงทั้ง 3 สาขา ได้เตรียมจุดบริการกล่องฟรีสำหรับลูกค้า เพื่อบรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุของสินค้า

ขอบคุณลูกค้าที่ร่วมรักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก