แจกไม่อั้น มันส์ทั้งปี จับรางวัลย่อยครั้งที่ 1 ไถ่เชียงระนอง