เริ่ม 1-31 สิงหาคม 2011 ที่ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ ชุมพร