ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปูนซิเมนต์ไทย

Taichieng Homemax Co., Ltd. is retailer and wholesaler for building materials. We are also SCG authorised dealer.