ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกับายการแจกไม่อั้น มันส์ทุกเดือน ปี2 รับมอเตอร์ไซค์ทั้ง 10 คัน

28 มีนาคม 2558
1. คุณณัฎฐ์ชานันท์ ชวลิตานนท์
2. คุณธนธร มือสันทัด
3. คุณดาวเรือง อิ่มรักษา
4. คุณสายพิน บุรินร์วัฒนา
5.คุณสมพงษ์ มงคล
6. คุณธวัชชัย พลรีทอง
7. คุณภานพ ครองทรัพย์
8. คุณอนันต์ชัย กุลธำรง
9. คุณกิตติชัย เชื่อมบางแพ
10. คุณกรกวรรณ บุญมาวัตร