ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง จากโปรโมชั่น แจกไม่อั้น.. มันส์ทั้งปี ปี5 #จับรางวัลใหญ่ #แจกไม่อั้นมันส์ทั้งปี คูปองทั้งหมดทั้ง 3 สาขา จับรางวัลในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม ที่ไถ่เชียงระนอง
 
ทองคำ 10 บาท จำนวน 1 รางวัล :
คุณใจชาย รองมาลี

ทองคำ 3 บาท จำนวน 1 รางวัล :
หจก.พรพรหมวิศวกรรม
 
ทองคำ 2 บาท จำนวน 1 รางวัล :
คุณศุภชัย บุญอบ
 
ทองคำ 1 บาท จำนวน 1 รางวัล :
คุณวันชัย เสถียรวงศา
 
สร้อยทอง 2 สลึง 8 เส้น :
1. คุณสายชล แก้วผ่อง
2. คุณละม่อน สัจจวิโส
3. คุณ นันทวัฒน์ บุญเพ็ง
4. คุณประจวบ ไฝรัดถัง
5. คุณธณัฐภาค แท่นเผือก
6. คุณสมศักดิ์ ภักดีเสนา
7. คุณโฆษิต ใหมทอง
8. คุณณรงค์ บัวอินทร์