มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา

มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา (บล็อคคอนกรีตมวลเบา) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันที มีแรงยึดเกาะสูง

น้ำหนัก 50 (กก.)

– ใช้งานได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด

– ก่ออิฐมวลเบาขนาดมาตรฐาน 7 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 25-30 ตารางเมตร/ 50 กิโลกรัม ที่ความหนา 2-3 มิลลิเมตร

– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลจำเพาะ

– ควรติดตั้งเหล็กเส้นกลม (หนวดกุ้ง) ทุก 50 ซ.ม. เพื่อทำให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

– ควรลดน้ำเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน

– ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสม

– ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

Categories: ,