มอร์ตาร์ ฉาบมวลเบาแพลทินัม

มอร์ตาร์ ฉาบมวลเบาแพลทินัม

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สามารถผสมน้ำใช้งานได้ทันที มีสาร Elastic molecule และสารผสมเพิ่ม ที่ทำให้ลดรอยแตกร้าวของผนังอิฐมวลเบาได้ดียิ่งขึ้น

ผสมกับน้ำสะอาด 9.7-11.5 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง

ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการสำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัมต่อถุง

Categories: ,

Additional information

Weight 50 kg