ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นได้ที่ ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ หรือไถ่เชียงโฮมเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่วันนี้