เฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น รายละเอียดสอบถามได้ที่ร้าน