ติดตาม ข่าวสารและโปรโมชั่น เฉพาะไถ่เชียงหลังสวน ได้ Facebook ไถ่เชียงหลังสวน

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ Line Official ไถ่เชียงหลังสวน @tcls