ติดตาม ข่าวสารและโปรโมชั่น เฉพาะไถ่เชียงระนอง ได้ Facebook ไถ่เชียงระนอง

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ Line Official ไถ่เชียงระนอง @tcrn