ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ เป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายที่ได้รับใบรับรอง โครงการ “ร้าน มอก.”